Aktu­el­les

rund um suckfüll

Tag der offe­nen Tür
2.–3. Sept. 2023 | 10–16 Uhr · Wir fei­ern 65 jäh­ri­ges Fir­men­ju­bi­lä­um• Span­nen­de Maschi­nen­vor­füh­run­gen (WEINMANN)· Aus­stel­ler: Viess­mann, ISOCELL, PEINE Fens­ter· Viele…